I och med att vi bedriver barnomsorg i vårt hem öppnar vi bara inte upp vårt hem för er utan också våra hjärtan. Vi ser det som en oerhörd förmån och glädje att få erbjuda den omsorg som vi i dagsläget erbjuder. Vi tror att Familjedaghem med barnet i centrum är en hållbar utveckling och vi är stolta över vår verksamhet.

På Familjedaghemmet Musikliv anser vi det vara av största vikt att du som förälder har god insikt i verksamheten och känner sig delaktiga i familjedaghemmets arbete med barnen. Enligt aktuell forskning är god samverkan mellan Familjedaghem/förskola och hem en framgångsfaktor när det gäller att våra barn mår bra, utvecklas och lär optimalt utifrån sina egna förutsättningar.

På Musikliv praktiserar vi Föräldrarådsmöte, en gång per termin. Där träffas en representant från Musikliv, en från Josephins Lek & Lärhus, en från Familjedaghemmet SmåLiv och en från Lenas de 7 små. Tillsammans med oss pedagoger diskuterar vi aktuella frågor, funderingar, synpunkter med mera som rör vår verksamhet.

Föräldraråds representantens roll är att:

  • representera andra föräldrar
  • vara en länk mellan personal på förskolan och övriga föräldrar
  • diskutera och agera bollplank i frågor som rör verksamheten

Övriga sammankomster vi erbjuder är individuella föräldrasamtal, föräldramöten, ni som föräldrar är välkomna att hälsa på i Verksamheten, Sommar & Jul avslutningar samt annat firande.

Vi välkomnar era tankar, synpunkter, idéer och frågor och tar till oss dessa på bästa sätt för att utveckla vår verksamhet