Musikliv CITY tar emot barn mellan 1 – 6 år.
Öppettiderna är 07.00 – 17.00, eller vid föräldrars behov.
Se kommunens hemsida för att söka plats på Musikliv City.

Barnen kommer att få lära sig att umgås i grupp och vi kommer också se till så att de får lära sig att umgås i större grupper. Allt för att på bästa sätt förbereda dem för de större grupperna som kommer i förskola och skola.

Barnen kommer att få delta i aktiviteter som: pussel, spel, uppvisningar, dans, gymnastik, lek, vilostund, hantera siffror och bokstäver, konst och form, sagoläsning och mycket mera.
Vårt mål är att barnen ska lära sig att respektera varandra, de olikheter de har, med de egenskaper och gåvor varje barn har. Vi vill också att barnen ska få lära sig förlåtelse och medkänsla.

Språket är också en viktig del i barnens utveckling. Vi kommer att arbeta för att barnen ska lära sig att kommunicera med sig omgivning, detta genom mycket sagoläsning och sagoberättande, enkelt skrivande, enklare träning av alfabetet, och mycket diskussioner och samtal på barnens nivå.

Det positiva och Styrkan i en pedagogisk verksamhet mitt i City
Vi kommer att bedriva en stor del av verksamheten utomhus då detta är bra för allas hälsa. Vi kommer att vistas på lekparker, på våran underbara takterass och på diverse platser där barnen har möjlighet till större ytor och där spring, bus och lek stimuleras på ett annat sätt än inomhus.
Vi kommer också att dra nytta och använda oss av den kulturella värld som centrum erbjuder. Vi planerar besöka Konserthuset, Biblioteket, Karlsgatan 2, Djäkneberget. Det finns så mycket kunskap, glädje och ovärderliga ting som centrum erbjuder som verkligen gör gott för barnen oavsett ålder. KULTUR är viktigt och centrum kan erbjuda mycket av det, vilket vi kommer dra stor nytta och fördel av.

På takterassen kommer en liten lekpark finnas, mysiga utemöbler och en uteplats ”mitt i centrum”. Takterassen är säker och trygg.Vi har tagit en del inspiration från takförskolorna som startas runt om vårt land.

Vi kommer att laga husmanskost och följa kostcirkeln. Maten är en viktig del. Vid matbordet sker en stor del av det pedagogiska. Vi har skrivit en matsedel som föräldrarna får ta del av.

Vi har skapat trivsamma och inspirerande miljöer på Kopparbergsvägen 16. Lokalerna är rymliga & fina.
Ingången till Kopparbergsvägen 16 är omgiven av ett högt stängsel så föräldrar och barn kan känna sig trygga från trafik. Ingången (markplan) är ett stort rum, där dagsljus är tillgängligt där kommer Vi också att skapa ett lekrum. Sedan finns tillgång till 2 stora lekrum på nedre plan. Toalett finns både på markplan och nedre plan. Lokalerna är handikapp anpassade med hiss till nedre plan.

I lokalen är ventilationen och ljussättning god. En trivsam, trygg och familjär miljö är skapad för allas bästa.

Vi kommer att bedriva verksamheten avslappnat och flexibelt men tror fortfarande på rutiner och på att ge barnen stabilitet och kontinuitet. Vi kommer att arbeta för att barnen verkligen ska känna sig ”hemma”. Vi kommer att ha instrument på plats (Piano,gitarr och trummor) så att barnens nyfikenhet och sinne för musik kommer att främjas.

Vårt arbetssätt är kopplat till läroplanen. (Förskolans Läroplan, Lpfö 98 reviderad 2010 är vägledande för oss.) Dock ska det förtydligas att som pedagogisk verksamhet behöver vi inte följa hela läroplanen, utan det är något vi själva väljer att göra för att stärka våran verksamhet och skapa en trygghet för Föräldrar, barn och för oss själva som pedagoger.
Vi tänker att vi tar det bästa från två ”världar”:- Läroplanen från förskolan, – och tillämpar den i en pedagogisk omsorg, med allt vad vårt pedagogisk omsorg står för – Just för att få fram vad vi tror är en UNIK och Exklusiv barnomsorg.

Dokumentation: Vi dokumenterar barnens utveckling och framsteg med hjälp av portfolio. Vi tycker att det är väldigt roligt med foton och tar mycket kort. Vi skickar ut ett nyhetsbrev där vi informerar, visar bilder och berättar hur våra dagar ser ut.
Delaktighet: På Musikliv CITY anser vi det vara av största vikt att du som förälder har god insikt i verksamheten och känner sig delaktiga i familjedaghemmets arbete med barnen. Enligt aktuell forskning är god samverkan mellan Familjedaghem/förskola och hem en framgångsfaktor när det gäller att våra barn mår bra, utvecklas och lär optimalt utifrån sina egna förutsättningar.
På Musikliv CITY har vi Föräldramöte varje termin & utvecklingssamtal varje termin.
På Musikliv CITY praktiserar vi också Föräldrarådsmöte, en gång per termin. Tillsammans med oss pedagoger diskuterar vi aktuella frågor, funderingar, synpunkter med mera som rör vår verksamhet.
Föräldraråds representantens roll är att:

  • representera andra föräldrar
  • vara en länk mellan personal på förskolan och övriga föräldrar
  • diskutera och agera bollplank i frågor som rör verksamheten

Övriga sammankomster vi erbjuder är individuella föräldrasamtal, föräldramöten, ni som föräldrar är välkomna att hälsa på i Verksamheten, Sommar & Julavslutningar samt annat firande.

Varmt Välkommen att söka plats på Musikliv City! Vi hoppas på förmånen att få ta hand om just ditt barn.

Kontaktuppgifter
Musikliv City – Isabelle Arnfjell
Kopparbergsvägen 16
722 13 Västerås
0733-097334
info@musikliv.se