Jag som startade Familjedaghemmet Musikliv heter Isabelle Arnfjell och här kommer en kort presentation av mig och våra pedagoger.

Jag är levnadsglad och positiv och älskar att arbeta med barn samt med musik. Jag har tidigare arbetat med småbarnsmusik/rytmik, som förskolelärare, sång – och pianopedagog samt frilansmusiker. I mitt musicerande har jag också spelat in 3 skivor. Jag har arbetat flera år med småbarnsmusik och det har alltid varit givande, inspirerande och gett mersmak. Under hösten 2010 bestämde jag mig för att ta min erfarenhet till en annan nivå och kom på tanken att kombinera två av mina passioner i livet – nämligen barn och musik. Tanken på att starta ett familjedaghem med musikprofil kom till.

Under de år som jag arbetat med musik har jag både tagit del av information och också sett musikens fantastiska påverkan på barn. Att musik kan ha välgörande krafter har människan vetat länge och i dag hopar sig de vetenskapliga bevisen för att musiken har en positiv effekt på oss. Ibland är den rena medicinen. Inom sjuk- och hälsovården använder man numera ofta musik som ett inslag i olika sjukdomsbehandlingar, som exempelvis att sänka blodtryck, lindra smärta, minska läkemedelsanvändning, bekämpa cancer, och att behandla ångest och psykiska sjukdomar.

Det är framför allt musikens avstressande påverkan som är nyckeln till många av de positiva effekterna på vår hälsa. Stress försämrar vårt immunsystem som arbetar mot infektioner och bromsar inflammationer som bidrar till exempelvis åderförkalkning, depression och reumatiska sjukdomar.

Hur kan det då komma sig att musiken påverkas oss så mycket? Forskarna tror att en förklaring är att vår kropp också har en inneboende rytm – vår andning, våra hjärtslag och många andra kroppsfunktioner pulserar – och att kroppen ”rättar in sig” efter musikens rytm. På så vis kan lugn musik väldigt snabbt få ner andningen och pulsen och därmed stressnivåerna. Studier har visat att musik minskar oro och stress lika bra eller bättre än exempelvis medicin och traditionella avslappningsövningar.

Med hjälp av musiken kommer vi att arbeta för att stärka deras självkänsla och självförtroende samt skapa en glädjefylld och intressant miljö. I våra sånger tränar vi barnet i kroppskontakt och ögonkontakt. Vi vet också att musiken gynnar barnets språkliga och motoriska utveckling. I sångerna tränas rums- och kroppsuppfattning. Naturligtvis lägger vi också en musikalisk grund för barnet. Musiken har en förmåga att nå barnen på ett sätt som ord och handlingar ibland inte har möjlighet till. Vi tror också på att varje barn är unikt och har behov som kanske inte är den andra lik. På grund av att vi är en mindre grupp kommer jag kunna söka varje barns bästa för att de ska utvecklas till självständiga och harmoniska individer. Barnen kommer att få utvecklas i den takt de själva behöver, de kommer att bli sedda och bekräftade och spendera dagarna i en trygg och kärleksfull hemmiljö.

Tillsammans med mig arbetar Josef Arnfjell, Victor Buitrago & Caroline Buitrago Söderlund. Alla har en gedigen erfarenhet av att arbeta med barn och brinner för att tidigt i barnens år lägga en trygg och BRA grund som håller livet ut. Vi har otroligt roligt tillsammans och tror på att arbeta i team. Att vi tillsammans med våra olikheter, styrkor och gåvor som pedagoger kan tillgodose, hjälpa och ge barnen de dom behöver. Vi ser det som en oerhörd förmån och glädje att få arbeta med barn. Vi älskar vårt jobb. Vi är också väldigt stolta och glada att vi på Musikliv har anställda dagbarnvårdare som är män. Ungefär 2-3 % av alla förskolelärare i Sverige är män och vi har 2 stycken på Musikliv. Vi går före och banar väg. Bara det faktum att vi har män som arbetar hos oss gör vårt pedagogiska arbete mer jämställt och ökar möjligheterna avsevärt till att ge samma förutsättningar för våra tjejer och killar i verksamheten.

I och med att jag och min Man öppnar upp vårt hem,öppnar vi också upp vårt hjärta, och barnen och de familjer som går i vår verksamhet får en speciell plats i vårt hjärta.
Vårt arbetssätt är kopplat till läroplanen. (Förskolans Läroplan, Lpfö 98 reviderad 2010 är vägledande för oss.) Dock ska det förtydligas att som Familjedaghem behöver vi inte följa hela läroplanen, utan det är något vi själva väljer att göra för att stärka våran verksamhet och skapa en trygghet för Föräldrar, barn och för mig själv som pedagog. Jag tänker att vi tar det bästa från två ”världar”:

– Läroplanen från förskolan, – och tillämpar den i vårt Familjedaghem, med allt vad vårt familjedaghem står för – Just för att få fram vad vi tror är en UNIK och Exklusiv barnomsorg. En hållbar utveckling!

Musikliv är fullt auktoriserad som ett Familjedaghem av kommunen. Verksamheten är godkänd av Barn & Ungdomsnämnden i Västerås Stad.

Ni är varmt välkomna att hälsa på och hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar kring verksamheten.

Med vänliga hälsningar
/Isabelle, Josef, Victor & Caroline