I våra sånger tränar vi barnet i ordförståelse, kropps- och ögonkontakt.

Vi sjunger tillsammans, gör ramsor och skapar musik.

Barnen kommer deltar i aktiviteter som: pussel, spel, uppvisningar, dans, gymnastik, lek, vilostund, hantera siffror och bokstäver, konst och form, sagoläsning och mycket mera

Jag som ansvarar för Familjedaghemmet Musikliv har många års erfarenhet som artist, av musikproduktion och pedagogisk verksamhet som musiklärare.

Språket är en viktig del i barnens utveckling. Vi arbetar aktivt för att barnen ska lära sig ord och ordförståelse.