Jag tar emot barn mellan 1 – 6 år.
Öppettiderna är 07.00 – 17.00 eller efter föräldrars behov.

På grund av min breda erfarenhet och mitt brinnande intresse för musik kommer jag att driva ett familjedaghem med en musikprofil. Under de år som jag arbetat med musik har jag både tagit del av information och också sett musikens fantastiska påverkan på barn. Med hjälp av musiken kommer jag att arbeta för att stärka deras självkänsla och självförtroende samt skapa en glädjefylld och intressant miljö. Under senare år har forskning visat betydelsen av musik för barns utveckling och inlärning.

I våra sånger tränar vi barnet i kroppskontakt och ögonkontakt. Vi vet också att musiken gynnar barnets språkliga och motoriska utveckling. I sångerna tränas rums- och kroppsuppfattning. Naturligtvis lägger vi också en musikalisk grund
för barnet. Musiken har en förmåga att nå barnen på ett sätt som ord och handlingar ibland inte har möjlighet till. Vi kommer att ha barnrytmik tillsammans, barnen kommer att få pröva på att spela diverse olika instrument. Vi kommer sjunga tillsammans, göra ramsor och skapa musik. Vi kommer också att ha lekfull och lätt dans samt gymnastik på schemat. Jag vill lägga en tyngdpunkt på att ge barnen en trygg och kärleksfull miljö. Jag tror också på att varje barn är unikt och har behov som kanske inte är den andra lik. På grund av att vi är en mindre grupp kommer jag att söka varje barns bästa för att de ska utvecklas till självständiga och harmoniska individer. Barnens första år är så viktiga och jag förstår att min roll som dagbarnvårdare är viktig.

Barnen kommer att få lära sig att umgås i grupp och jag kommer också se till så att de får lära sig att umgås i större grupper. Allt för att på bästa sätt förbereda dem för de större grupperna som kommer i förskola och skola.

Barnen kommer att få delta i aktiviteter som: pussel, spel, uppvisningar, dans, gymnastik, lek, vilostund, hantera siffror och bokstäver, konst och form, sagoläsning och mycket mera.
Mitt mål är att barnen ska lära sig att respektera varandra, de olikheter de har, med de egenskaper och gåvor varje barn har. Jag vill också att barnen ska få lära sig förlåtelse och medkänsla.

Språket är också en viktig del i barnens utveckling. Jag kommer att arbeta för att barnen ska lära sig att kommunicera med sig omgivning, detta genom mycket sagoläsning och sagoberättande, enkelt skrivande, enklare träning av alfabetet, och mycket diskussioner och samtal på barnens nivå.

Jag kommer att bedriva en stor del av verksamheten utomhus då detta är bra för allas hälsa. Vi kommer att vistas i skog/natur, på lekparker, på gården och på diverse platser där barnen har möjlighet till större ytor och där spring, bus och lek stimuleras på ett annat sätt än inomhus. Det finns så mycket kunskap, glädje och ovärderliga ting som naturen erbjuder som verkligen gör gott för barnen oavsett ålder. Barnen har också tillgång till en stor tomt på cirka 1000 kvadratmeter med mycket grönt, träd och stor lekyta som verkligen främjar fantasin, kreativiteten och utvecklingen. Vi älskar vår härliga tomt! Allt är säkert med staket och grindar.

Jag kommer att laga husmanskost och följa kostcirkeln. Maten är en viktig del i vår familj och kommer så också bli i verksamheten. Vid matbordet sker en stor del av det pedagogiska. Så långt det är möjligt använder jag mig av ekologiska och kravmärkta livsmedel. I mitt veckobrev skriver jag en matsedel som föräldrar får ta del av.

Jag tror på att bedriva verksamheten i hemmet och tror på att den miljön är god för barnen. Jag kommer att bedriva verksamheten avslappnat och flexibelt men tror fortfarande på rutiner och på att ge barnen stabilitet och kontinuitet. Hemmet är en trygg miljö där jag kommer arbeta för att barnen verkligen ska känna sig ”hemma”. Vårt hem är godkänt av kommunen och är anpassat för barnen och för den verksamhet vi driver. Vårt hem är också fullt med instrument, bl.a. piano, trummor och gitarrer och barnens nyfikenhet och sinne för musik kommer att främjas.

Vårt arbetssätt är kopplat till läroplanen. (Förskolans Läroplan, Lpfö 98 reviderad 2010 är vägledande för oss.) Dock ska det förtydligas att som Familjedaghem behöver vi inte följa hela läroplanen, utan det är något vi själva väljer att göra för att stärka våran verksamhet och skapa en trygghet för Föräldrar, barn och för mig själv som pedagog. Jag tänker att vi tar det bästa från två ”världar”:- Läroplanen från förskolan, – och tillämpar den i vårt Familjedaghem, med allt vad vårt familjedaghem står för – Just för att få fram vad vi tror är en UNIK och Exklusiv barnomsorg.

Vi dokumenterar barnens utveckling och framsteg med hjälp av portfolio. Vi tycker att det är väldigt roligt med foton och tar mycket kort. Varje vecka skickar vi ut ett veckobrev där vi informerar, visar bilder och berättar hur vår vecka sett ut.

Jag är fullt auktoriserad som ett Familjedaghem av kommunen. Verksamheten är godkänd av Barn & Ungdomsnämnden i Västerås Stad.

Ni är varmt välkomna att hälsa på och hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar kring verksamheten.

Med vänliga hälsningar
/Isabelle