Riktlinjer vid sjukdomar för barnen

Maginfluensa

Information angående magsjuka

Med anledning av att era barn ibland blir dåliga i magen och även vi blir smittade måste både vi och era barn vara hemma från förskolan sjukdagen/sjukdagarna + ytterligare 2 symptomfria dagar.
Barn med maginfluensa, diarré eller kräkningar skall stanna hemma tills symptomen är helt borta och barnet börjat äta normal mat, möjligen med undantag för mjölk. Tillsammans med Föräldrarna har vi på Musikliv bestämt att om någon i familjen har magsjuka, tex en förälder är också era barn hemma från Musikliv. Detta på grund av att smittorisken är så stor vid magsjuka. Det är också de bestämmelser som gäller vid arbete inom vården.
Hemma vistelsens längd är helt beroende på infektionens svårighetsgrad men understiger sällan 2-3 dagar.
Ett barn som kräkts på natten skall observeras i hemmet påföljande dag och ytterligare en dag, även om barnet tycks vara symptomfritt på morgonen.
Vi på Familjedaghemmet förstår att detta är en jättesvår situation för er,
men vi måste hjälpas åt med detta för att hindra smittspridning allt för era barns välbefinnande.

Ögoninfektion

Ögonkatarr är en vanlig åkomma bland barn på förskolan. Det finns två vanliga bakomliggande orsaker till röda och infekterade ögon bland förskolebarn.
Den vanligaste orsaken är virusinfektion och då framför allt i samband med förkylning. Viruset drabbar inte bara slemhinnorna i näsa och hals utan även slemhinnorna i ögonen. De blir då röda och känns lite grusiga samt varar sig lite, t.ex. i samband med sömn. Denna typ av ögoninfektion är inte smittsam utan det är i första hand förkylningen som smittar mellan barnen.
Den andra typen av ögoninfektion är den bakteriella som ofta är präglad av mera var och större svullnad, samt rodnad i ögonen. Den är oftare också smärtsammare än virusinfektionen. Smittsamheten är också större.


Behandling

Vid förkylning och lättare symptom av sveda, klåda och röda rinnande ögon räcker det oftast att tvätta ögonen med ljummet vatten och bomull flera gånger om dagen. Katarren i ögonen lindras i takt med att förkylning går över.
Vid den bakteriella infektionen, d.v.s. enbart smärtsamma, röda svullna ögon, krävs oftare läkarbedömning och ställningstagande till antibakteriell behandling i form av ögonsalva/droppar eller antibiotika via munnen.

När skall barnen vara hemma?

Vid kladdiga och svullna ögon skall barnet stanna hemma tills ögonen ej kladdar längre.
Om infektionen beror på ett förkylningsvirus får man bedöma barnets allmäntillstånd i första hand. Barnet kan gå om det orkar med förskolan och är piggt i övrigt och inte har feber.

Vattkoppor

Hemma från Musikliv

Barn ska stanna hemma om de har feber och känner sig dåliga, och till dess att blåsorna börjar försvinna. Däremot behöver man inte stanna hemma till alla sårskorporna har fallit av, men barnet ska vara hemma tills kopporna torkat. Efter ungefär en vecka brukar barn vara friska.

Smitta

Vattkoppor, varicella, är en av våra vanligaste sjukdomar. Den smittar redan innan man märker att man blivit sjuk, och därför kan en hel barngrupp eller skolklass lätt drabbas.
Eftersom vattkoppor är en så smittsam sjukdom ska man om man behöver råd eller behandling ringa till vårdcentral, barnavårdscentral eller sjukhus i stället för att åka dit. Om det bedöms nödvändigt med läkarbesök kan man komma överens om att bli visad direkt till ett undersökningsrum utan att behöva gå in i väntrummet.

Blåsor och klåda vanliga tecken.

Det tar ungefär tio till tjugo dagar från tillfället då man smittas till dess att sjukdomen bryter ut. Oftast får man först bara lite feber, lätt huvudvärk och känner sig trött. Ett par dagar senare kommer de första utslagen på överkroppen och sprider sig till ansiktet, hårbotten, armarna och benen. Utslagen brukar komma i omgångar under fyra till fem dagars tid. Vid varje ny omgång utslag får man ofta lite feber igen. Efter någon dag utvecklas utslagen till vätskefyllda blåsor, som ofta kliar. Blåsorna spricker efter hand och lämnar kvar små skorpor, som så småningom ramlar bort. Man brukar inte få några ärr efter dem.

Vattkoppsvirus kan ge bältros senare

Bältros visar sig som ett band med blåsor någonstans på kroppen. Vanliga ställen är från ryggraden fram till bröstbenet, på en arm eller i ansiktet.

Streptokocker (Halsfluss )

Streptokocker smittar lätt genom direktkontakt och via leksaker med bakterier. Det är vanligt att barnet får ont i halsen, feber, värk i kroppen eller huvudet och röda utslag. Ibland får barnet sår på huden som kan leda till svinkoppor impetigo.
Allvarliga komplikationer kan uppstå men det är ovanligt.
Streptokocker orsakar halsfluss och scharlakansfeber.
Om man har smittats av streptokocker brukar det ta två till fyra dagar från det att man smittats tills de första symtomen visar sig.

Så minskar du smittspridning

Man brukar ta antibiotika under tio dagar. Redan inom två dygn brukar man vara smittfri. Om man vill undvika att smitta andra, kan det därför vara lämpligt att stanna hemma i åtminstone tre dagar. För övrigt kan man återgå till arbete, skola eller familjedaghemmet när man är tillräckligt frisk för att orka med. Låt barnet var ute mycket, undvik storsamlingar och tvätta leksaker som barnet stoppar i munnen.

Bra att byta tandborste

Om man har fått en antibiotikakur är det bra att byta tandborste tre till fyra dagar efter att man börjat kuren. Annars kan bakterierna överleva i tandborsten och smitta igen när kuren är avslutad.

Behöver hela familjen behandlas

Om fler än en familjemedlem får streptokockinfektioner upprepade gånger tätt efter varandra, kan det vara lämpligt att göra en provtagning av hela familjen för att spåra och behandla alla som har streptokocker.

Svinkoppor/Impetigo

Kliande prickar blir varfyllda blåsor

Impetigo, eller svinkoppor, är en smittsam infektion i huden som orsakas av varbakterier (stafylokocker eller streptokocker). Oftast är det första tecknet en kliande prick som snart blir en vätskefylld och sedan varfylld blåsa. Efterhand bildas en honungsfärgad skorpa på blåsan. Ibland blir det bara rött och glansigt. Ofta bildas nya blåsor eller hudrodnader alldeles intill eller på andra ställen på kroppen.

Vanligast bland barn

Det vanligaste är att impetigo bryter ut i samband med en förkylning och att utslagen sitter i ansiktet, till exempel runt munnen, näsvingarna eller bakom ett öra. Men det kan också börja någon annanstans på kroppen och komma utan att man är förkyld. Barn med eksem drabbas lättare eftersom huden är känslig och skör. Impetigo/svinkoppor smittar genom direktkontakt.
Det är oftast barn i förskoleåldern som drabbas. På förskolor och familjedaghem kan impetigo spridas snabbt eftersom barnen leker nära varandra och använder samma leksaker.

Kan barnet vara på Musikliv?

Barn i förskoleåldern som har gula variga blåsor eller fuktande, sprickiga krustor i huden med omgivande rodnad bör vara hemma och behandlas tills såren läkt ut.
Det räcker oftast med lokalbehandling.

Man kan behöva kontakta vården

Impetigo kan behandlas på egen hand i en vecka, receptfria salvor finns. Om såren inte har läkt efter denna tid, eller om utslagen fortsätter att sprida sig över kroppen, bör man kontakta vårdcentralen för att få hjälp. Detsamma gäller om utslagen sitter på ett stort hudområde eller om barnet samtidigt har feber.

Tvätta noggrant för att förhindra spridning

Tvätta utslagen noggrant med flytande tvål och vatten, morgon och kväll. Klapptorka med engångshandduk. Även om det gör ont är det bra att blöta upp skorporna som bildas på blåsorna och försöka ta bort dem när man tvättar. Det kan gå lättare att få bort skorporna om man lägger en blöt kompress på såren en stund före tvätt. I början kan skorporna komma tillbaka ganska snabbt men genom att vara envis stör man bakteriernas tillväxtmiljö och såren torkar oftast ut efterhand.

Försök begränsa smittan

Man ska tvätta sina egna och barnets händer ofta med tvål och vatten. Undvik direktkontakt med utslagen. Om det ändå inträffar, tvätta händerna noga. Både vuxna och barn ska använda engångshanddukar. Byt kläder varje dag. Om utslagen sitter i ansiktet är det också bra att byta örngott dagligen. Försök att få barnet att undvika att klia eller ta på såren. Klipp naglarna på barnet så är de lättare att hålla rena samtidigt som det gör det svårare att riva i såren. Var noga med att torka av leksaker, dörrhandtag och allt annat som man tar i med händerna. Plocka bort gosedjur och andra leksaker som man inte kan tvätta under den här tiden.